I ZJAZD WYBORCZY - TLEŃ 1989r
I KADENCJA - JESIEŃ 1989r - WIOSNA 1992r

W  dniach 27-29 października 1989 roku w Ośrodku Wypoczynkowym w Tleniu odbył się I Zjazd Delegatów Sekcji Branżowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Nafty i Gazownictwa, w którym uczestniczyło i posiadało uprawnienia do głosowania 50 osób.

Głównym gościem pierwszego Zjazdu był Lech Kaczyński Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S” - Senator RP, późniejszy Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

W obradach I Zjazdu Delegatów Sekcji uczestniczyli również Mieczysław Kaczmarczyk – dyrektor naczelny Polskiego Górnictwa Nafty i Gazownictwa, Aleksander Findziński - zastępca ds. gazownictwa. Konkurencyjne związki tj. Federację Związków Zawodowych Górnictwa Naftowego i Gazownictwa reprezentowali przewodniczący Ignacy Jurecki oraz jego zastępca Henryk Grzega.

Delegaci obecni na pierwszym wyborczym Zjeździe Delegatów wybrali Przewodniczącym Zebrania Wita Szelocha – Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, a zastępcami Jerzego Czekalskiego- z Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu oraz Dariusza Sobkiewicza – z Mazowieckiego Zakładu Gazowniczego w Warszawie.

W skład Komisji Statutowej ds. regulaminu Sekcji weszli: Ryszard Domański – ZUN „Naftomet” Krosno, Halina Pilarska – Oddział Główny Warszawa, Stefan Szafran - Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, Kazimierz Woźniak – Zakład Gazowniczy Opole.

Komisja Mandatowa pracowała w następującym składzie: Józef Bolanowski - Naftomontaż Krosno, Jończyk Witold - ZG Zabrze, Wacław Karaś - PNiG Jasło, Karczmarek Jacek - ZG Wałbrzych, Stanisław Sobański - PNiG Piła.

W Komisji Uchwał i Wniosków pracowali: Ryszard Rutka – ZZ GNiG Zielona Góra, Krzysztof Hnatio - ZG Wrocław, Stanisław Sieradzki - SZGNiG Sanok, Zofia Garbacik -PNiG Wołomin.

Komisja wyborczą reprezentowali: Kafliński Robert - ZUN Krosno, Matuszczyk Józef -Gazobudowa Zabrze, Rogowski Włodzimierz - ZG Bydgoszcz.

Na funkcję przewodniczącego Sekcji kandydowali: Ryszard Mieszkowicz - Zakład Gazowniczy Gdańsk - (24 głosy w I turze i 30 głosów w II turze głosowania), Andrzej Sęk - Zakład Gazowniczy Tarnów - (10, 11), Władysław Janowicz - Zakład Gazowniczy Zabrze - (2, 2), Ryszard Domański - ZUN „Naftomet” Krosno - (9, 4), Krzysztof Hnatio - Zakład Gazowniczy Wrocław - (1 w I turze) i zrezygnował z dalszego kandydowania. Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ„Solidarność” Górnictwa Naftowegozostał wybrany w II turze głosowania kolega Ryszard Mieszkowicz.

Do Komisji Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wybierano 12 osób z pośród będących delegatami przewodniczących Komisji Zakładowych.

Zgłoszeni kandydaci uzyskali następujące ilości głosów: Krzysztof Kowalski PNiG Piła – 35 głosów, Dariusz Sobkiewicz - ZG Warszawa iStanisław Sieradzki Sanok – po 33 głosy, Ryszard Romański ZUN Krosno, Tadeusz Herczyński - ZG Kraków i Jerzy Strzałko - ZG Jarosław po 32 głosy, Zofia Garbacik - PNiG Wołomin i Piotr Buksztaler - ZG Szczecin po 29 głosów, Andrzej Sęk - ZG Tarnów i Józef Bolanowski – Naftomontaż po 28 głosów, Ryszard Płocki -Geofizyka Toruń oraz Bolesław Potyrała - PNiG Jasło po 27 głosów.

Nie zostali wybrani uzyskując następujące ilości głosów: Marek Wróblewski - ZG Kielce (24 głosy), Ryszard Bogaczyk - Zakład Eksploatacji Krosno i Ryszard Rutka - ZZGNiG (po 22 głosy), Władysław Janowicz - ZG Zabrze (21 głosów), Krzysztof Hnatio - ZG Wrocław (18 głosów), Henryk Nuckowski - ZG Świerklany (17 głosów).

W skład Komisji Rewizyjnej Sekcji wybrano kolegów: Marka Wróblewskiego, Ryszarda Bogaczyka, Ryszarda Rutkę, a bez powodzenia kandydowali Bogdan Andrzejczak, Władysław Janowicz i Stanisław Wierucki.

Na zastępców przewodniczącego Sekcji Krajowej wybrano Krzysztofa Kowalskiego – Zakład Poszukiwań Nafty i Gazu Piła, Dariusza Sobkiewicza - Zakład Gazowniczy Warszawa oraz Ryszarda Domańskiego - ZUN „Naftomet” Krosno, natomiast Zofia Garbacik – Zakład Poszukiwania Nafty i Gazu Wołomin została sekretarzem Komisji Krajowej.

Zjazd obradował w nerwowej atmosferze i po bardzo burzliwej dyskusji nie przyjął Uchwały Programowej oraz Regulaminu prac Branżowej Komisji Krajowej a także dokumentów które z wielkimi trudnościami zostały wypracowywane przez komisje problemowe zjazdu.